Akademik

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Moldalieva Orozobayev

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Emre Kırlı