Yerleştirme

Başvuru yapan adaylar ortaöğretim diploma puanlarına göre sıralamaya alınırlar. Adayların istemeleri halinde YÖS puanı ile de başvuruları kabul edilecektir. Diploma puanlarının %60’ı ve YÖS puanlarının %40’ı hesaplanarak elde edilen puan ile sıralamaya alınacaklardır. Türkçe Yeterlilik Sınavında asgari puanı alamayan adaylar ile Türkiye’de Yükseköğretim kurumlarından Türkçe Yeterlilik Sertifikası olmayan adaylara Üniversitemizde TÖMER (Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) tarafından 1 yıl zorunlu Türkçe Hazırlık Eğitimi verilecektir. Türkçe yeterliliği olmayan adayların TÖMER kayıtları 30.12.2022 tarihine kadar alınacaktır. C1- C2 TÖMER sertifikası almaları halinde bir sonraki eğitim-öğretim yılından itibaren üniversite kesin kayıtları yapılacaktır.