Türkçe Hazırlık Eğitimi

Türkiye’de Yükseköğretim kurumlarından Türkçe Yeterlilik Sertifikası olan adaylar Ardahan Üniversitesi Türkçe Yeterlilik Sınavına girmelerine gerek yoktur. Türkçe Testi puanı yerleştirmede dikkate alınmaz. 
Türkçe Yeterlilik düzeyleri;
a) C1 ve C2 Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir. Kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır.
b) B1 ve B2 Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak geliştirilebilir. Türkçe kursu almak şartıyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. Öğrenci en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini C1- C2 düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. Bu süre sonunda Türkçesi hala B1 – B2 düzeyinde olanlar dil düzeyini C1- C2 seviyesine çıkarıncaya kadar eğitim ve öğretime devam edemezler.
c) A1 ve A2 Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Türkçe kursu almalıdır. Bu durumda olanlar en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini C1-C2
düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. Türkçe yeterlilik düzeyini, C1-C2 düzeyine yükseltenlere a maddesi, B1-B2 düzeyine yükseltenlere b maddesi hükmü uygulanır.
Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri ve Puan aralıkları aşağıda belirtilmiştir.
Türkçe Dil Yeterlilik
Düzeyleri
Puan Aralıkları Açıklamalar
C2 90-100 Türkçesi yeterli
C1 80-89 Türkçesi yeterli
B2 65-79 Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilir
B1 50-64 Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilir
A2 25-49 Türkçesi yetersiz
A1 0-24 Türkçesi yetersiz

TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVININ İÇERİĞİ
Türkçe Yeterlilik Sınavı: 50 Türkçe Sorusu (Sınav süresi 1 saat) şeklinde düzenlenecektir.