Kayıtlar

KESİN KAYIT SÜRECİ
 • Üniversitemize kesin kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilere geçici öğrenci belgesi verilerek İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilerek İkamet tezkeresi düzenlettirilir. İkamet tezkeresi düzenlenen yabancı uyruklu öğrencilere İl Göç İdaresi Müdürlüğü TC Kimlik numarasını 1 gün içinde verir.
 • İkamet tezkeresi ve yabancı kimlik numarasına sahip yabancı uyruklu öğrencilere tekrar geçici öğrenci belgesi düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine Genel Sağlık Sigortalarını yaptırmak üzere gönderilir. Genel Sağlık Sigortası işlemleri 1 gün içinde tamamlanır.
 • İkamet tezkeresi, TC Kimlik numarası ve Genel Sağlık Sigortası işlemlerini tamamlayan öğrencinin sisteme kesin kaydı yapılır.
 • Kesin kaydı yapılan yabancı uyruklu öğrencilerin özlük dosyaları ilgili birim öğrenci işleri şubelerine gönderilir.
 • Kesin Kayıt süreci bittikten sonra Kesin kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim bilgileri İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine üst yazı ile gönderilir.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KAYIT BELGELERİ
 • Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylı Türkçe örneği,
 • Lise diplomasının aslı Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki T.C Büyükelçiliği’nden alınacak denklik belgesi,
 • Not belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylı Türkçe örneği,
 • Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylı Türkçe örneği,
 • Adaylar 2021 ve 2022 yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Sonuç Belgeleri ile başvuru yapabilecektir.
 • Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu (kayıt sırasında istenir).
 • Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesi ve Türkçe yeterlilik belgesinin ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylı örneği, (varsa istenir)
 • 10 adet vesikalık fotoğraf.
 • T.C. Kimlik numarası (Türkiye’de İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 1 gün içinde temin edilecektir.)
 • Genel Sağlık Sigortası ( Türkiye’de İl Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 1 gün içinde temin edilecektir.)