İkametgah İşlemleri

Türkiye’de Yüksek Öğrenim kurumlarının her seviyesinde öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilerin giriş ve ikamet izni işlemlerine dair yapmaları gerekenler;
  • Yurt dışında yapılacak işlemler (Pasaport İşlemleri)
  • Ülkemize gelişlerinden itibaren yapılacak işlemler (İkamet işlemleri)
  • İkamet Tezkeresi aldıktan sonra yapılacak işlemler (Bildirim İşlemleri)
Yurt dışında yapılacak işlemler (Pasaport İşlemleri)
Üniversitemize başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin adreslerine kabul davetiyeleri gönderilir. Öğrenciler kabul davetiyelerine dayanarak ülkelerinin yetkili makamlarına başvuru yaparak kendilerine pasaport düzenletir. Türkiye’de öğrenim süresince geçimini sağlayacak maddi imkânlara sahip olduğunu gösteren belge (banka hesabı, burs belgesi vb.) Gerekli görüldüğü takdirde ilave belgeler istenebilir.
Ülkemize Gelişlerinden İtibaren Yapmaları Gereken İşlemler (İkamet İşlemleri)
Türkiye’ye girilen tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde aşağıdaki belgelerle birlikte öğrenim görülecek ilin İl Göç İdaresi Müdürlüğü yabancılar şubesine müracaat ederek yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alınması zorunludur.
a. Yükseköğretim kurumundan aldıkları kayıt/kabul belgesi veya eşdeğer bir belge,
b. Geçerli ve uzun süreli pasaport,
c. Türkiye’de öğrenim süresince geçimini sağlayacak maddi imkanlara sahip olduğunu gösteren (banka hesabı, burs belgesi vb.) belge,
d. Her yıl başında resmî gazetede yayınlanan ikamet tezkeresi değerli kâğıt bedeli,
e. Gerekli görüldüğü takdirde ilave belgeler istenebilir.
İkamet Tezkeresi Aldıktan Sonra Yapılacak İşlemler (Bildirim İşlemleri)
a. Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi alan yabancı uyruklu öğrenciler 1 gün içinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından TC Kimlik numaralarını almaları gerekmektedir.
b. İkamet tezkere süresini uzatmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin ikamet tezkeresinde belirtilen sürenin sona ermeden önce ya da sona ermesinden en geç 15 gün içerisinde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat ederek sürelerini uzatmaları gerekmektedir.
c. Mezuniyet, kayıt sildirme, öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, devamsızlık vb. hallerde meydana gelecek değişiklikler 15 gün içerisinde adres değişikliği ise 48 saat içerisinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü bildirilmesi gerekmektedir.
d. İkamet tezkerelerinde silinti ve kazıntı yapılmaması ve ikamet tezkerelerinin kaybedilmesi durumunda derhal İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat ederek yenisinin
alınması gerekmektedir.
e. Öğrenciler İl Göç İdaresi Müdürlüğünde ikamet işlemleri ile TC Kimlik numarası işlemlerini bitirdikten sonra kayıt yaptırmak istedikleri üniversiteden geçici öğrenci
belgesi alarak İl Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına başvurarak Genel Sağlık Sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir.