Başvuruların Değerlendirilmesi

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURUSUNDA KABUL EDİLEN SINAVLAR
ÜNİVERSİTE ADI SINAVIN ADI SENATO
TARİHİ
2809 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARI TEŞKİLAT
KANUNUNA GÖRE KURULAN
DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN
TAMAMI
DEVLET
ÜNİVERSİTELERİNİN
YÖS
SINAVLARI
18.12.2019
TÜRKİYE DE KURULAN
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN
TAMAMI
VAKIF
ÜNİVERSİTELERİNİN
YÖS
SINAVLARI
16.07.2020

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurusunda Kabul Edilecek Uluslararası Sınavlar
 • SAT 1 sınavından en az 1100 toplam puan ve en az 600 matematik puan,
 • GCE (A level) sınavında, en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A düzeyi,
 • ACT sınavında; Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) puan olarak en az 24,
 • Uluslararası bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 30,
 • ABITUR derecesi en fazla 3, Matura derecesi en fazla 3,
 • Fransız Bakaloryası diploma notu en az 12,
Başvuracak adayların:
a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
1) Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan Çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,
4)T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL (The General Certificate of Education - Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005 - 2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir.
b) Adaylardan;
 • 1) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de ve KKTC’de tamamlayanların,
 • 2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005 - 2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 • 3) Bu maddenin 2’inci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
 • 4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005 -2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 • 5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya bu maddenin 2’inci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmez.
Başvuru yapan adaylar ortaöğretim diploma puanlarına göre sıralamaya alınırlar. Adayların istemeleri halinde YÖS puanı ile de başvuruları kabul edilecektir. Diploma puanlarının %60’ı ve YÖS puanlarının %40’ı hesaplanarak elde edilen puan ile sıralamaya alınacaklardır.