როგორ შემიძლია განაცხადი?

აბიტურიენტების საყურადღებოდ:
როგორც თურქეთის რესპუბლიკის ფარგლებში, ასევე უცხოეთიდან აბიტურიენტებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ არდაჰანის უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე (www.ardahan.edu.tr) განთავსებული ÜBYS – მენიუ – საერთაშორისო სტუდენტთა განაცხადის ბმულის საშუალებით.
 
1- აბიტურიენტები განაცხადებენ საშუალო განათლების დიპლომის ქულების მიხედვით.
2- აბიტურიენტებს ასევე სურვილის შემთხვევაში შეუძლიათ მიმართონ ჩვენი უნივერსიტეტის მიერ მიღებული 2021-2022 წლების უცხოელ სტუდენტთა გამოცდის (YÖS) ქულებით. აბიტურიენტებისთვის, რომლებსაც სურთ გამოიყენონ YÖS ქულები თავიანთ განაცხადში, განლაგების ქულა გამოითვლება საშუალო განათლების დიპლომის 60% და YÖS ქულის 40%-ის აღებით.