განმცხადებლების განთავსება

აბიტურიენტთა განლაგება ხდება საშუალო განათლების დიპლომის ქულების მიხედვით. აბიტურიენტების მოთხოვნის შემთხვევაში, მათი განაცხადები ასევე მიიღება უცხოელ სტუდენტთა გამოცდის (YÖS) ქულით, დიპლომის ქულების 60% და YÖS ქულების 40% გამოითვლება და განლაგდება მიღებული ქულით.
 
აბიტურიენტები, რომლებიც არ მიიღებენ მინიმალურ ქულას თურქულის ცოდნის გამოცდაზე და აბიტურიენტებს, რომლებსაც არ აქვთ თურქული ენის ცოდნის სერთიფიკატი თურქეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან, მიიღებენ 1 წლიან სავალდებულო თურქული ენის მოსამზადებელ კურსებს TÖMER (თურქული ენის სწავლების ცენტრი) მიერ ჩვენს უნივერსიტეტში. TÖMER-ში იმ აბიტურიენტების რეგისტრაცია, რომლებსაც არ აქვთ თურქული ენის ცოდნა, ჩატარდება 30.12.2022 თარიღამდე. თუ ისინი მიიღებენ C1-C2 TÖMER სერთიფიკატს, ისინი საბოლოოდ დარეგისტრირდებიან უნივერსიტეტში მომდევნო სასწავლო წლიდან.
თურქეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან თურქულის ცოდნის სერტიფიკატის მქონე აბიტურიენტებს არ სჭირდებათ არდაჰანის უნივერსიტეტის თურქული ენის ცოდნის გამოცდის ჩაბარება.
თურქული ენის ტესტის ქულა არ იქნება გათვალისწინებული განლაგებისას.